“Samen met de werkgever hebben wij onderzocht of een systeem voor het verwerken van biometrische gegevens op het werk toegestaan was op grond van de privacywetgeving”