EXPERTISE

Ziekte

Advies over arbeidsongeschiktheid, loondoorbetaling bij ziekte, re-integratie, mediation en ontslag na twee jaar ziekte

Expertise Ziekte2022-04-06T07:54:56+00:00

“Een zieke werknemer geniet vergaande bescherming. Dit brengt voor de werkgever een aantal belangrijke verplichtingen met zich. Advies van een advocaat met ruime ervaring op het gebied van ziekte en re-integratie is daarom essentieel”

Werkgevers hebben een aantal belangrijke verplichtingen als het gaat om werknemers die arbeidsongeschikt raken wegens ziekte.

Zo is een werkgever op grond van de wet verplicht het loon door te betalen tijdens ziekte. Een werkgever moet erop toezien dat de werknemer re-integreert in werkzaamheden zodat de werknemer op termijn kan terugkeren in het arbeidsproces. Een werkgever dient zich hierbij te laten bijstaan door een arbodienst of bedrijfsarts. Ook van de zieke werknemer wordt verwacht dat hij of zij zich ten volste inspant om te re-integreren in werkzaamheden.

Voor zowel de werkgever als de werknemer liggen sancties op de loer als niet aan deze verplichtingen wordt voldaan. Aan een werkgever kan een loonsanctie worden opgelegd. Een werknemer die niet aan zijn of haar re-integratieverplichtingen voldoet, kan het recht op loon worden ontzegd en in uitzonderlijke gevallen zelfs worden ontslagen.

In beginsel kan een werkgever een zieke werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontslaan. Er is dan sprake van een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wij helpen bij:

 • adviseren over loondoorbetaling bij ziekte. Heeft de zieke werknemer recht op loondoorbetaling tijdens ziekte? Hoeveel loon moet precies doorbetaald worden?
 • adviseren over de te nemen stappen in een verzuimdossier. Is het re-integratiedossier op orde? Is het zinvol een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV?
 • in kaart brengen van de mogelijkheid voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Zijn de re-integratieverplichtingen nagekomen en welke kosten zijn te verwachten?
 • procederen over ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld door een ontslagprocedure te starten bij het UWV of door een aangekondigd ontslag aan te vechten
 • opstellen van verzuimreglementen
 • adviseren over ‘slapende dienstverbanden
 • bijstaan van werkgevers of werknemers bij mediationtrajecten, arbeidsconflicten en ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’
 • voeren van bezwaarprocedures tegen door het UWV aan werkgevers opgelegde loonsancties
mediation advocaat
Zilver Advocaten

Kies voor ervaren advocaten

Door onze ervaring zijn wij in staat met creatieve oplossingen te komen waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en behoeftes

U krijgt uitsluitend advies en ondersteuning van advocaten met jarenlange arbeidsrechtelijke ervaring

Neem contact met ons op

Ziekte en arbeidsongeschiktheid in de praktijk

De arboarts heeft een advies gegeven over de re-integratie van een zieke werknemer, wat moet een werkgever nu concreet doen? Wat zijn ‘werkgerelateerde factoren’ en is nu wel of geen sprake van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte? En kan er na 2 jaar ziekte over worden gegaan tot ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Aan de hand van concrete voorbeelden uit onze praktijk leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

 • Concrete praktijkvoorbeelden

 • Ervaren advocaten aan het woord

 • Verschillende branches
 • Verschillende onderwerpen

Bekijk alle cases

Blogs over dit onderwerp

Bekijk alle blogs
Ga naar de bovenkant