EXPERTISE

Arbeidsovereenkomst

Advies over arbeidsovereenkomsten, personeelshandboeken, interne regelingen en beleid, arbeidsvoorwaarden en eenzijdige wijzigingen

Expertise Arbeidsovereenkomst2022-04-06T07:48:55+00:00

“Arbeidsovereenkomsten zijn er in alle soorten en maten, en vereisen altijd maatwerk”

Een werknemer verricht zijn werkzaamheden voor een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst. Werkgever en werknemer kunnen hun arbeidsrelatie daarbij op tal van verschillende manieren invullen. Treedt de werknemer in vaste dienst of is sprake van een tijdelijk contract? Werkt de werknemer een vast aantal uur per week, op oproepbasis of is sprake van een combinatie daarvan?

Op het gebied van arbeidsvoorwaarden zijn er enorm veel mogelijkheden. Daarbij gaat het overigens niet alleen om vaste of flexibele arbeidscontracten, maar ook om zaken als doorbetaling bij ziekte, vakantiedagen, proeftijd, concurrentie- en relatiebedingen, bonusregelingen, contractuele ontslagvergoedingen, etc. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de wettelijke kaders, de branche waarin de werkgever opereert en de specifieke belangen van werkgever en werknemer. Veel werkgevers zijn gebonden aan een bepaalde collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en aan deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds (bpf).

Het opstellen van arbeidsovereenkomsten is hierdoor maatwerk. Hetzelfde geldt voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden.

Als het gaat om arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden, helpen wij u bij het volgende:

  • opstellen van arbeidsovereenkomsten, rekening houdend met een eventueel van toepassing zijnde cao en/of een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds

  • adviseren bij het onderhandelen en aangaan van arbeidsovereenkomsten. Denk aan het uitwerken van regelingen aangaande werknemersparticipaties (aandelen, certificaten, etc.) en concurrentiebedingen

  • opstellen van aanvullende regelingen en beleid. Bijvoorbeeld een bedrijfsreglement, personeelsgids of personeelshandboek, e-mail- en internetprotocol, social media beleid, autoregeling, bonusregeling, etc.

  • reviewen van bestaande arbeidsovereenkomsten en nagaan in hoeverre deze nog actueel zijn en voldoen aan de meest recente wet- en regelgeving

  • adviseren van zowel werkgevers als werknemers aangaande arbeidsvoorwaarden en de eventuele mogelijkheid tot het al dan niet eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden
arbeidsovereenkomst advocaat
Zilver Advocaten

Kies voor ervaren advocaten

Door onze ervaring zijn wij in staat met creatieve oplossingen te komen waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en behoeftes

U krijgt uitsluitend advies en ondersteuning van advocaten met jarenlange arbeidsrechtelijke ervaring

Neem contact met ons op

Arbeidsovereenkomsten in de praktijk

Zijn de gemaakte afspraken rechtsgeldig? Mogen wij deze arbeidsvoorwaarden eenzijdig aanpassen? Hoe sterk staan wij als de zaak voor de rechter komt?

Aan de hand van concrete voorbeelden uit onze praktijk leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

  • Concrete praktijkvoorbeelden

  • Ervaren advocaten aan het woord

  • Verschillende branches
  • Verschillende onderwerpen

Bekijk alle cases

Blogs over dit onderwerp

Bekijk alle blogs
Ga naar de bovenkant