EXPERTISE

Ontslag

Advies over het beëindigen van arbeidsovereenkomsten en het onderhandelen van beëindigingsregelingen

Expertise Ontslag2022-04-06T07:53:12+00:00

“Bij ontslag komt veel kijken. Naast kennis van de juridische haken en ogen, is het belangrijk overzicht te houden en oog te hebben voor de belangen die aan beide kanten meespelen. Advies van een ervaren advocaat arbeidsrecht is van onschatbare waarde”

Bij ontslag komt veel kijken. Besluit een werkgever tot ontslag, dan moet meestal kunnen worden aangetoond dat sprake is van een redelijke grond voor ontslag. Soms zelfs van een dringende reden voor ontslag – namelijk als sprake is geweest van een ontslag op staande voet.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met mogelijkheden tot herplaatsing van de werknemer, de geldende opzegtermijnen en de vraag of de werknemer bij ontslag aanspraak maakt op een ontslagvergoeding (transitievergoeding). Ontslagzaken monden geregeld uit in juridische procedures bij de kantonrechter.

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd. In de meeste gevallen spreken werkgever en werknemer gezamenlijk (vaak na onderhandelingen) af om de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden te beëindigen. Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst (VSO) gesloten. Behoort dit niet tot de mogelijkheden, dan kan een werkgever een ontslagprocedure starten bij het UWV of de kantonrechter. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet, moet de werknemer zelf een juridische procedure starten om het ontslag aan te vechten.

Wij helpen bij:

  • beantwoorden van de vraag of sprake is van een rechtsgeldige ontslaggrond
  • maken van een helder en concreet stappenplan om te komen tot een ontslag
  • opstellen of beoordelen van vaststellingsovereenkomsten (VSO’s)
  • onderhandelen van beëindigingsregelingen
  • bijstaan van werkgevers of werknemers bij mediationtrajecten
  • procederen over ontslag, bijvoorbeeld door een ontslagprocedure te starten of door een gegeven ontslag bij de kantonrechter aan te vechten
ontslag advocaat
Zilver Advocaten

Kies voor ervaren advocaten

Door onze ervaring zijn wij in staat met creatieve oplossingen te komen waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en behoeftes

U krijgt uitsluitend advies en ondersteuning van advocaten met jarenlange arbeidsrechtelijke ervaring

Neem contact met ons op

Ontslag in de praktijk

Is er een gegronde reden voor ontslag? Kunnen een werkgever met de werknemer in onderhandeling gaan over een beëindigingsregeling en hoe de werkgever dit het beste aanpakken? Heeft een werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding? En waar moet een werknemer op letten bij het sluiten van een beëindigingsregeling?

Aan de hand van concrete voorbeelden uit onze praktijk leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

  • Concrete praktijkvoorbeelden

  • Ervaren advocaten aan het woord

  • Verschillende branches
  • Verschillende onderwerpen

Bekijk alle cases

Blogs over dit onderwerp

Bekijk alle blogs
Ga naar de bovenkant