EXPERTISE

Zelfstandige zonder personeel (zzp)

Advies over overeenkomsten van opdracht, schijnzelfstandigheid en of al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst

Expertise ZZP2022-04-06T07:55:20+00:00

“Een zelfstandige is een ondernemer die in principe zelf bepaalt op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Of iemand voor de wet daadwerkelijk als zelfstandige wordt gezien, is altijd afhankelijk van alle omstandigheden van het geval”

Veel bedrijven maken gebruik van de diensten van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Nederland telt inmiddels ruim een miljoen zzp’ers.

Bij zzp’ers is het uitgangspunt dat zij op basis van een overeenkomst van opdracht – en niet op basis van een arbeidsovereenkomst – werken voor hun klanten c.q. opdrachtgevers. Voor overeenkomst van opdrachten gelden bijzondere wettelijke regels.

In de praktijk komt het geregeld voor dat een zzp’er formeel gezien weliswaar op basis van een overeenkomst van opdracht werkt, maar dat feitelijk gezien sprake is van een arbeidsovereenkomst. In dit soort gevallen is het altijd de vraag of de onderlinge verhouding tussen de zzp’er en zijn opdrachtgever alsnog moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst en/of fiscale dienstbetrekking. Daarbij wordt altijd gekeken naar de vraag of al dan niet sprake is van een gezagsverhouding tussen partijen. Is feitelijk sprake van een arbeidsovereenkomst, dan heeft dit belangrijke – vaak onvoorziene – gevolgen.

Wij helpen bij:

  • beoordelen van de vraag of in een specifiek geval sprake is van een overeenkomst van opdracht of van een arbeidsovereenkomst, en over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA)
  • opstellen van heldere en concrete overeenkomsten van opdracht
  • adviseren bij geschillen over de uitvoering of de beëindiging van overeenkomsten van opdracht. Bijvoorbeeld bij een managementovereenkomst tussen een vennootschap en een bestuurder
  • procederen over geschillen rondom de uitvoering of beëindiging van overeenkomsten van opdracht
advocaat voor zelfstandige ondernemer
Zilver Advocaten

Kies voor ervaren advocaten

Door onze ervaring zijn wij in staat met creatieve oplossingen te komen waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en behoeftes

U krijgt uitsluitend advies en ondersteuning van advocaten met jarenlange arbeidsrechtelijke ervaring

Neem contact met ons op

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in de praktijk

Zijn deze afspraken voldoende concreet en is voorzien in alle risico’s? Hoe groot is de kans dat een rechter of de Belastingdienst oordeelt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst? En wat kunnen wij concreet doen om te bewerkstelligen dat daadwerkelijk sprake is van zelfstandigheid en van een overeenkomst van opdracht?

Aan de hand van concrete voorbeelden uit onze praktijk leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

  • Concrete praktijkvoorbeelden

  • Ervaren advocaten aan het woord

  • Verschillende branches
  • Verschillende onderwerpen

Bekijk alle cases

Blogs over dit onderwerp

Bekijk alle blogs
Ga naar de bovenkant