EXPERTISE

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Advies over de totstandkoming, toepasselijkheid, uitleg, naleving en beëindiging van collectieve arbeidsovereenkomsten

Expertise CAO2022-04-06T07:50:45+00:00

“Een cao bevat de belangrijkste afspraken tussen werkgevers en werknemers en is vaak het resultaat van langdurige onderhandelingen. Adviseren over cao’s is een specialisme”

In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden de collectieve arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van medewerkers geregeld binnen een bepaalde bedrijfstak of onderneming. Een cao wordt gesloten tussen een of meerdere werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meerdere vakbonden.

Voor cao’s gelden speciale wettelijke regels. Zo mag er bij het maken van afspraken met individuele werknemers in principe niet in het nadeel van de werknemer worden afgeweken van de in de cao vastgelegde arbeidsvoorwaarden. Wel moet de werkgever gebonden zijn aan de betreffende cao. Dit is bijvoorbeeld het geval als de cao algemeen verbindend is verklaard en de werkgever onder de werkingssfeer van de cao valt.

Alwin Stege is de specialist op het gebied van cao’s. Hij is bij de Vrije Universiteit gepromoveerd op het gebied van cao-recht en beschikt over een brede praktijkervaring.

Wij helpen bij:

 • onderhandelen en opstellen van cao’s

 • adviseren bij vastgelopen cao-onderhandelingen (collectieve actie/staking)

 • onderzoeken of een bepaalde cao van toepassing is (werkingssfeeronderzoek)

 • onderzoeken of een werkgever zich verplicht moet aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds (bpf)

 • beantwoorden van vragen over de uitleg van cao-bepalingen

 • afdwingen van naleving van cao-bepalingen, eventueel via een procedure bij de rechter of een bevoegd arbiter

 • beantwoorden van vragen over de verlenging en beëindiging van cao’s

 • adviseren over de algemeenverbindendverklaring (avv) van cao’s. Bijvoorbeeld over de toepasselijkheid van een avv-besluit, het vragen van dispensatie (vrijstellling) van een avv-besluit, en de rechtsgevolgen van algemeenverbindendverklaring van cao-bepalingen

cao arbeidsrecht advocaten
Zilver Advocaten

Kies voor ervaren advocaten

Door onze ervaring zijn wij in staat met creatieve oplossingen te komen waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en behoeftes

U krijgt uitsluitend advies en ondersteuning van advocaten met jarenlange arbeidsrechtelijke ervaring

Neem contact met ons op

Collectieve arbeidsovereenkomsten in de praktijk

Mag een werkgever eenzijdig besluiten om de pensioenen van het personeel onder te brengen bij een andere pensioenuitvoerder? Kunnen wij bewerkstelligen dat ons personeel niet meer onder twee verschillende bedrijfstak-cao’s valt? En hoe moet deze cao nu precies uitgelegd worden?

Aan de hand van concrete voorbeelden uit onze praktijk leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

 • Concrete praktijkvoorbeelden

 • Ervaren advocaten aan het woord

 • Verschillende branches
 • Verschillende onderwerpen

Bekijk alle cases

Blogs over dit onderwerp

Bekijk alle blogs
Ga naar de bovenkant