EXPERTISE

Concurrentie

Advies over concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbedingen, boeteclausules en onrechtmatige concurrentie

Expertise Concurrentie2022-04-06T07:52:20+00:00

“Een concurrentiebeding dient ter bescherming van het bedrijf van de werkgever. Een werkgever moet daarom precies weten om welke redenen het concurrentiebeding precies noodzakelijk is”

Veel arbeidsovereenkomsten bevatten concurrentie- en relatiebedingen. Bij een concurrentiebeding mag een werknemer gedurende een bepaalde tijd na uitdiensttreding niet concurreren met de (voormalig) werkgever. Bij een relatiebeding is het een werknemer verboden na uitdiensttreding zakelijke relaties van de werkgever te benaderen.

Met een concurrentiebeding kan een werkgever waarborgen dat de door een werknemer opgedane vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie over het bedrijf van de werkgever, niet wordt aangewend om met de werkgever te concurreren of om het bedrijf van de werkgever anderszins te schaden.

Voor concurrentie- en relatiebedingen in arbeidscontracten gelden belangrijke wettelijke eisen. Zo moet een concurrentie- of relatiebeding schriftelijk zijn overeengekomen en kan een werknemer het beding aanvechten als blijkt dat de werkgever onvoldoende belang heeft bij handhaving van het beding.

Wij helpen bij:

  • opstellen van heldere concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbedingen. Dit betreft ook de daaraan verbonden boeteclausules
  • beoordelen van al overeengekomen concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbedingen
  • handhaven van gemaakte afspraken over concurrentie en innen van contractuele boetes
  • procederen over concurrentie- en relatiebedingen. Bijvoorbeeld door (voor een werkgever) nakoming te eisen of (voor een werknemer) vernietiging te vorderen van een concurrentiebeding

  • verzamelen van bewijs over schendingen en zo nodig beslagleggen op bewijsmateriaal
cao arbeidsrecht advocaten
Zilver Advocaten

Kies voor ervaren advocaten

Door onze ervaring zijn wij in staat met creatieve oplossingen te komen waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en behoeftes

U krijgt uitsluitend advies en ondersteuning van advocaten met jarenlange arbeidsrechtelijke ervaring

Neem contact met ons op

Concurrentie in de praktijk

Kan de werkgever een beroep doen op het overeengekomen concurrentiebeding? Is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste? En hoe sterk staan we eigenlijk als de zaak voor de rechter komt?

Aan de hand van concrete voorbeelden uit onze praktijk leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

  • Concrete praktijkvoorbeelden

  • Ervaren advocaten aan het woord

  • Verschillende branches
  • Verschillende onderwerpen

Bekijk alle cases

Blogs over dit onderwerp

Bekijk alle blogs
Ga naar de bovenkant