Alwin Stege

Alwin Stege profiel

“Ik begeleid u graag naar uw doel.”

Alwin Stege

Alwin Stege (1974) is advocaat sinds 2002. Na zijn afstuderen, is hij eerst als Assistent in Opleiding gaan werken bij de Vrije Universiteit. Daar heeft hij gewerkt aan een promotieonderzoek op het gebied van het cao-recht. Hij is daar in 2004 tot doctor gepromoveerd op het proefschrift “De CAO en het regelingsbereik van de sociale partners”. Door deze promotie, in combinatie met de lange praktijkervaring als advocaat, geldt Alwin in Nederland als een absolute topspecialist op het gebied van het cao-recht.

Alwin adviseert werkgevers, werknemers, vakbonden, werkgeversverenigingen, ondernemingsraden, en bestuurders. Ook voert hij regelmatig procedures (zowel reguliere rechtszaken als arbitrageprocedures). Naast het cao-recht adviseert hij ook over alle andere onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht.

Alwin is nog steeds verbonden aan de Vrije Universiteit. Als universitair gastdocent geeft hij daar college aan Master studenten voor het vak collectief arbeidsrecht (over cao-recht, stakingsrecht, medezeggenschap en overgang van onderneming). Verder is hij als annotator verbonden aan het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) waar hij regelmatig uitspraken van rechters van commentaar voorziet.

Als advocaat is Alwin begonnen bij Allen & Overy. Later heeft hij bij Vogel en Ruitenberg advocaten en bij Lexence gewerkt. Per 1 juli 2015 is Alwin bij Zilver Advocaten gaan werken en daar partner geworden.

Alwin is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam en van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.

Jaartal Opleiding
2004 Promotie bij de Vrije Universiteit (doctor / Doctor of Philosophy)
1998-2002 Assistent in Opleiding bij de Vrije Universiteit
1992-1997 Nederlands recht bij de Universiteit van Amsterdam (mr. / LLM)
Jaartal Publicatie
2021 Annotatie bij rechtbank Midden-Nederland 20 juli 2021 (ECLI:NL:RBMNE:2021:3573), JAR 2021/255. (Over dispensatie van een besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van een cao)

Annotatie bij Europees Hof van de Rechten van de Mens 10 juni 2021, JAR 2021/180. (Over stakingsrecht, de boycot als geoorloofde actievorm en het recht van vrijheid van vestiging)

Annotatie bij Hoge Raad 19 maart 2021 (ECLI:NL:HR:2021:413), JAR 2021/101. (Over nakoming van cao en de positie van de vakbond)

2020 Annotatie bij rechtbank Overijssel 23 juni 2020 (ECLI:NL:RBOVE:2020:2277), JAR 2020/190. (Over dynamisch incorporatiebeding en de toepasselijkheid van een cao na overgang van onderneming)

Annotatie bij Raad van State 18 december 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:4283), JAR 2020/34. (Over dispensatie van besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van een cao)

2019 Annotatie bij rechtbank Amsterdam 4 oktober 2019 (ECLI:NL:RBAMS:2019:7456), JAR 2019/259. (Over dispensatie van algemeenverbindendverklaring en aanbesteding nieuwe opdracht)

Annotatie bij rechtbank Amsterdam 21 januari 2019 (ECLI:NL:RBAMS:2019:595), JAR 2019/59. (Over nietige bepaling in cao en over de toepassing van de cao-norm bij de uitleg van cao-bepalingen)

2018 Annotatie bij Hoge Raad 22 juni 2018 (ECLI:NL:HR:2018:980), JAR 2018/184. (Over instellen vordering tot nakoming van de cao door de vakbond)
2017 ‘Het Condor-arrest: uniek geval of inleiding op beperking van de reikwijdte van de cao-norm bij de uitleg van ondernemings-cao’s’, Arbeidsrechtelijke Annotaties 2017, p. 14 e.v.
2016 ‘De cao en bepalingen die betrekking hebben op zzp’ers’, ArbeidsRecht 2016/44, p. 20 e.v.
2011 ‘Dispensatie op grond van het Toetsingskader AVV’, Tijdschrift Recht en Arbeid 2011, nr. 24.
2004 Proefschrift, getiteld ‘De CAO en het regelingsbereik van de sociale partners’ (Vrije Universiteit), monografieën Sociaal Recht nr. 34 (Kluwer).