“Het recht op privacy strekt zich ook uit tot de werkplek. Het is van fundamenteel belang dat een werkgever hier rekening mee houdt. Zeker gelet op de steeds sneller voortschrijdende ontwikkeling in technologieën”

Het recht op privacy strekt zich ook uit tot de werkplek. Dit betekent dat werkgevers bijvoorbeeld niet zonder meer werknemers mogen (laten) observeren, e-mails of internetgebruik mogen inzien, of gegevens over ziekteverzuim mogen verwerken.

Zodra persoonsgegevens van het personeel worden verwerkt, zal een afweging moeten plaatsvinden tussen het belang van de werkgever – bijvoorbeeld om diefstal of fraude te voorkomen – en het