EXPERTISE

Privacy

Advies over privacy op het werk, het verwerken van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Expertise Privacy2022-04-06T07:54:01+00:00

“Het recht op privacy strekt zich ook uit tot de werkplek. Het is van fundamenteel belang dat een werkgever hier rekening mee houdt. Zeker gelet op de steeds sneller voortschrijdende ontwikkeling in technologieën”

Het recht op privacy strekt zich ook uit tot de werkplek. Dit betekent dat werkgevers bijvoorbeeld niet zonder meer werknemers mogen (laten) observeren, e-mails of internetgebruik mogen inzien, of gegevens over ziekteverzuim mogen verwerken.

Zodra persoonsgegevens van het personeel worden verwerkt, zal een afweging moeten plaatsvinden tussen het belang van de werkgever – bijvoorbeeld om diefstal of fraude te voorkomen – en het belang van de werknemer bij bescherming van zijn of haar privacy. Bij deze afweging moet rekening worden gehouden met tal van factoren, zoals het soort persoonsgegevens, waarvoor deze worden gebruikt, hoe lang informatie wordt bewaard, wie inzage heeft in de verwerkte data, etc.

De praktijk leert dat deze afweging niet altijd even makkelijk te maken is. Zeker gelet op de steeds sneller voortschrijdende ontwikkeling in technologieën voor het verwerken en combineren van persoonsgegevens. Dit terwijl mensen zich steeds bewuster worden van hun recht op privacy op het werk en het belang bij bescherming daarvan. De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 laat dat duidelijk zien.

Wij helpen bij:

  • opstellen van privacybeleid en aanvullende protocollen. Bijvoorbeeld over het monitoren van personeel

  • reviewen van bestaande beleidsregels en nagaan in hoeverre een beoogde verwerking van persoonsgegevens is toegestaan binnen het huidige beleid
  • adviseren van zowel werkgevers als ondernemingsraden (OR) bij instemmingsverzoeken aangaande privacy op het werk. De OR heeft op grond van de wet een instemmingsrecht over besluiten tot invoering of wijziging van bedrijfsregelingen op het gebied van privacy. De OR heeft ook een instemmingsrecht als het gaat om personeelsvolgsystemen, zoals cameratoezicht en controle op telefoon- en e-mailgebruik op het werk
  • adviseren over de inzet van bedrijfsrecherche, alcohol- of drugstesten en vaccinatieverplichtingen

  • procederen over privacygeschillen. Is een gegeven ontslag, indien sprake is van een privacyschending, rechtsgeldig? Kan een werknemer in verband daarmee eventueel een schadeloosstelling claimen?
advocaat privacyrecht
Zilver Advocaten

Kies voor ervaren advocaten

Door onze ervaring zijn wij in staat met creatieve oplossingen te komen waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en behoeftes

U krijgt uitsluitend advies en ondersteuning van advocaten met jarenlange arbeidsrechtelijke ervaring

Neem contact met ons op

Privacy in de praktijk

Mag een werkgever deze persoonsgegevens van het personeel verwerken? Hoe ver strekt het recht op privacy van de werknemer in deze kwestie? En wat schrijft de AVG precies voor op dit punt?

Aan de hand van concrete voorbeelden uit onze praktijk leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

  • Concrete praktijkvoorbeelden

  • Ervaren advocaten aan het woord

  • Verschillende branches
  • Verschillende onderwerpen

Bekijk alle cases

Blogs over dit onderwerp

Bekijk alle blogs
Ga naar de bovenkant