“Op verzoek van onze cliënte hebben wij de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden, onder toekenning van een transitievergoeding en een billijke vergoeding”