“Hoe wij een bedrijf hebben geadviseerd bij het verkrijgen van een positief advies van de ondernemingsraad voor een voorgenomen reorganisatie”

Onze cliënt, een werkgever, vroeg ons te adviseren bij de volgende kwestie.

Recentelijk had het bedrijf een overname afgerond. Nu wilde de directie het eigen hoofdkantoor op een nieuwe locatie gaan samenvoegen met het hoofdkantoor van het overgenomen bedrijf. Als gevolg van deze bedrijfsverhuizing en reorganisatie zou een aantal functies worden gewijzigd, en zouden enkele arbeidsplaatsen komen te vervallen (ontslagen). Sommige medewerkers die zouden verhuizen, zouden met een (veel) langere reistijd te maken krijgen.

Het voorgenomen besluit was binnen de organisatie nogal een ‘onpopulair’ besluit, waartegen de nodige weerstand bestond. Vanuit de ondernemingsraad van de werkgever waren er zorgen geuit tegen de voorgenomen reorganisatie.

De werkgever vroeg ons te helpen bij het adviestraject, zodat er een besluit genomen kon worden dat door de ondernemingsraad zou worden gesteund en breed draagvlak zou hebben. Voor de werkgever was het belangrijk dat de verhuizing plaats zou vinden én dat de medewerkers tevreden zouden blijven.

Benieuwd hoe wij te werk gaan? Lees hierna dan de complete praktijkcase.

Zilver Advocaten

Kies voor ervaren advocaten

Door onze ervaring zijn wij in staat met creatieve oplossingen te komen waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en behoeftes

U krijgt uitsluitend advies en ondersteuning van advocaten met jarenlange arbeidsrechtelijke ervaring

Neem contact met ons op

Onze aanpak

Wij hebben de adviesaanvraag – waarbij de ondernemingsraad om advies werd gevraagd over de voorgenomen verhuizing en reorganisatie – voorbereid.

Daarbij hebben wij een duidelijke toelichting gegeven op de noodzaak van de voorgenomen wijzigingen en de gevolgen daarvan voor het binnen de onderneming werkzame personeel. Tevens hebben wij de vooraf geuite zorgen over het voorgenomen besluit in de adviesaanvraag geadresseerd.

Ook bij de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad waren we aanwezig. Op verzoek van de ondernemingsraad werd er een vakbond betrokken die mee wilde onderhandelen over een sociaal plan. Bij deze onderhandelingen hebben wij de werkgever ook geholpen. Wij hebben ons daarbij telkens gefocust op de inhoud van de kwestie, ook (en vooral) op die momenten dat de sfeer gespannen werd.

Positief advies voor bedrijfsverhuizing
instemmen verhuizing hoofdkantoor

De oplossing die wij voor onze cliënt hebben bereikt

Door onze zorgvuldige benadering van het adviestraject hebben wij bewerkstelligd dat de ondernemingsraad, na aanvankelijke onrust, kon instemmen met de verhuizing van het hoofdkantoor, het wijzigen van enkele functies en het laten vervallen van enkele arbeidsplaatsen. Er kwam een positief advies en onze cliënt kon het voorgenomen besluit gaan uitvoeren, mét het draagvlak vanuit de ondernemingsraad.

Enkele details in deze praktijkcase zijn aangepast teneinde de vertrouwelijkheid van de kwestie en de privacy van de betrokken partijen te waarborgen.

Andere praktijkcases

Bekijk alle praktijkcases