EXPERTISE

Bestuurder

Advies over benoeming en ontslag van bestuurders en hoger management, contractuele ontslagvergoedingen, bonussen en aansprakelijkheid

Expertise Bestuurder2022-04-06T07:51:49+00:00

“De statutair bestuurder bekleedt een bijzondere positie binnen de organisatie. Diepgaande kennis en ervaring met benoeming en ontslag van bestuurders is hierdoor een must”

De statutair bestuurder staat aan het hoofd van een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV). Hij of zij vertegenwoordigt de vennootschap, soms samen met andere bestuurders.

De statutair bestuurder bekleedt vanwege zijn of haar benoeming en vertegenwoordigingsbevoegdheid een bijzondere positie binnen de organisatie. Vertrouwen in de bestuurder, zowel vanuit de aandeelhouders als vanuit andere stakeholders, is van cruciaal belang. De rechtspositie van statutair bestuurders is in Nederland bovendien anders geregeld dan voor andere werknemers. De bestuurder staat zowel in een vennootschapsrechtelijke als in een (vaak) arbeidsrechtelijke verhouding tot de vennootschap.

Hierdoor komt er veel kijken bij benoeming en ontslag van bestuurders. Belangrijk is dat een bestuurder rechtsgeldig wordt benoemd. Wat zal het mandaat zijn van de bestuurder? Voor veel bestuurders geldt dat een belangrijk deel van de beloning gekoppeld is aan de resultaten en waarde van de onderneming op lange termijn. Dit soort afspraken moeten goed vastgelegd worden. Voor ontslag van bestuurders gelden bovendien specifieke regels en voorwaarden. Het vooraf inwinnen van juridisch advies is hierdoor een must.

Als het gaat om bestuurders, dan helpen wij bij het volgende:

 • benoeming van statutair bestuurders

 • opstellen of beoordelen van arbeidsovereenkomsten of managementovereenkomsten met statutair bestuurders

 • ontwerpen en opstellen van een contractueel vastgelegde ontslagvergoedingen (‘golden parachute’)

 • beoordelen of sprake is van een rechtsgeldige ontslaggrond

 • adequate en deskundige bijstand om te komen tot ontslag en op de wettelijk en statutair vastgelegde wijze

 • uitroepen en bijwonen van algemene vergaderingen van aandeelhouders (AVA’s) waarbij het voorgenomen ontslag van de statutair bestuurder op de agenda staat

 • treffen van minnelijke beëindigingsregelingen tussen vennootschap en statutair bestuurders

 • beoordelen van (concept) vaststellingsovereenkomsten tussen vennootschap en statutair bestuurders

ontslag benoeming en bonus van bestuurder
Zilver Advocaten

Kies voor ervaren advocaten

Door onze ervaring zijn wij in staat met creatieve oplossingen te komen waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en behoeftes

U krijgt uitsluitend advies en ondersteuning van advocaten met jarenlange arbeidsrechtelijke ervaring

Neem contact met ons op

Bestuurder in de praktijk

Is er een gegronde reden om te komen tot ontslag van de bestuurder? Is de aandeelhoudersvergadering rechtsgeldig opgeroepen en is er voldoende gelegenheid geweest voor ‘hoor en wederhoor’? Is de bestuurder een ‘good leaver’ of ‘bad leaver’ en maakt hij of zij aanspraak op een contractuele ontslagvergoeding?

Aan de hand van concrete voorbeelden uit onze praktijk leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

 • Concrete praktijkvoorbeelden

 • Ervaren advocaten aan het woord

 • Verschillende branches
 • Verschillende onderwerpen

Bekijk alle cases

Blogs over dit onderwerp

Bekijk alle blogs
Ga naar de bovenkant