EXPERTISE

Reorganisatie

Advies over reorganiseren en herstructureren, (collectieve) ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen, afspiegeling en herplaatsing

Expertise Reorganisatie2022-04-06T07:54:29+00:00

“Bij reorganisaties is het belangrijk dat een werkgever overzicht houdt. Dit begint met het opstellen van een helder reorganisatieplan. Duidelijk moet zijn wat er gaat veranderen, waarom dit noodzakelijk is, en wat dit betekent voor het personeel”

Een reorganisatie is een ingrijpend proces met vaak belangrijke gevolgen voor het personeel. Functies kunnen veranderen of komen te vervallen, afdelingen kunnen worden opgeheven of samengevoegd, en vaak vallen er ontslagen.

Bij reorganisaties is het belangrijk dat een werkgever overzicht houdt. Dit begint met het opstellen van een business case of reorganisatieplan. Het moet duidelijk zijn wát er gaat veranderen, waarom dit noodzakelijk is en wat de werkgever concreet wenst te bereiken. Daarnaast zullen de gevolgen voor het personeel in kaart moeten worden gebracht. Daarbij is de werkgever gebonden aan strikte regels, zoals het afspiegelingsbeginsel en het onderzoeken van de herplaatsingsmogelijkheden.

Vaak geldt er bij reorganisatie een sociaal plan. Daarin worden de voorzieningen uiteengezet waar de werknemers, die getroffen worden door de reorganisatie, voor in aanmerking kunnen komen. Ook zal de werkgever meestal in overleg moeten treden met de ondernemingsraad (OR) en soms – bij collectieve ontslagen – ook met de vakbonden. Bij de uitvoering van de reorganisatie is timing en communicatie erg belangrijk.

Wij helpen bij:

 • in overleg met de werkgever opstellen of toetsen van het reorganisatieplan. Bijvoorbeeld door het reviewen van de gegeven onderbouwing, het onderzoeken van de mogelijke alternatieven, de gegeven prognoses
 • het in kaart brengen van uitwisselbare functies en het maken en toetsen van afspiegelingsberekeningen
 • onderzoeken van herplaatsingsmogelijkheden en de in dat kader te verrichten inspanningen
 • adviseren over en begeleiden van het medezeggenschapstraject, bijvoorbeeld door het opstellen of reviewen van een OR-adviesaanvraag
 • adviseren over en opstellen van het sociaal plan
 • opstellen van concept beëindigingsovereenkomsten en onderhandelen over beëindigingsregelingen
 • voorbereiden van ontslagprocedures bij het UWV en het voeren van inhoudelijke ontslagprocedures bij het UWV dan wel de kantonrechter
reorganisatie rechten werknemer
Zilver Advocaten

Kies voor ervaren advocaten

Door onze ervaring zijn wij in staat met creatieve oplossingen te komen waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en behoeftes

U krijgt uitsluitend advies en ondersteuning van advocaten met jarenlange arbeidsrechtelijke ervaring

Neem contact met ons op

Reorganisatie in de praktijk

Wat is precies het proces dat doorlopen moeten worden om te komen tot de gewenste reorganisatie? Wat kunnen wij precies qua tijd en kosten verwachten en waar moeten wij concreet rekening mee houden? En hoe zit het met precies met afspiegeling, en is er voldoende gedaan aan herplaatsing?

Aan de hand van concrete voorbeelden uit onze praktijk leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

 • Concrete praktijkvoorbeelden

 • Ervaren advocaten aan het woord

 • Verschillende branches
 • Verschillende onderwerpen

Bekijk alle cases

Blogs over dit onderwerp

Bekijk alle blogs
Ga naar de bovenkant