EXPERTISE

Medezeggenschap

Advies over de medezeggenschapsrechten van de ondernemingsraad (OR), waaronder het adviesrecht en het instemmingsrecht

Expertise Medezeggenschap2022-04-06T07:52:49+00:00

“De Wet op de ondernemingsraden geeft de ondernemingsraad toegang tot belangrijke bedrijfsinformatie en een stem bij strategische en sociale besluitvorming”

Via een ondernemingsraad (OR) kunnen werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken. Een werkgever kan door overleg met de ondernemingsraad vaak al in vroeg stadium draagvlak creëren voor belangrijke besluiten.

Bij ondernemingen waar ten minste 50 medewerkers werkzaam zijn, dient op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een ondernemingsraad te worden ingesteld.

De ondernemingsraad heeft recht op (financiële) informatie. De ondernemingsraad heeft daarnaast het recht voorafgaand advies te geven over belangrijke strategische besluiten. Denk aan de wens om met een ander bedrijf te fuseren, of om productie te verplaatsen en arbeidsplaatsen te laten vervallen. Bij sommige besluiten van sociale aard, bijvoorbeeld over het arbeidsomstandighedenbeleid, heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht.

Wij helpen bij:

  • beantwoorden van de vraag of een ondernemingsraad moet worden ingesteld
  • het inrichten van medezeggenschap. Bijvoorbeeld een ‘gewone’ ondernemingsraad, een personeelsvertegenwoordiging, een ‘gemeenschappelijke ondernemingsraad’ (voor meerdere ondernemingen tegelijk), of een ‘centrale ondernemingsraad’ (een overkoepelende ondernemingsraad als er meerdere ondernemingsraden zijn)
  • begeleiden van werkgevers bij advies- en instemmingstrajecten, zodat de inhoud van de stukken aan wettelijke vereisten voldoet, en zodat het traject zorgvuldig plaatsvindt

  • begeleiden van ondernemingsraden bij advies- en instemmingstrajecten, zodat de juiste vragen gesteld kunnen worden, en er een afgewogen advies of instemmingsbesluit gepresenteerd kan worden

  • begeleiden van werkgevers en ondernemingsraden bij juridische procedures, bijvoorbeeld bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam
Zilver Advocaten

Kies voor ervaren advocaten

Door onze ervaring zijn wij in staat met creatieve oplossingen te komen waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en behoeftes

U krijgt uitsluitend advies en ondersteuning van advocaten met jarenlange arbeidsrechtelijke ervaring

Neem contact met ons op

Medezeggenschap in de praktijk

Een werkgever wil een reorganisatie gaan doorvoeren: wat moet in de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad precies worden vermeld? Welke vragen zou een ondernemingsraad moeten stellen aan een werkgever die van plan is te gaan fuseren met een ander bedrijf? En blijft een ondernemingsraad in stand nadat de activiteiten van de onderneming door een andere organisatie?

Aan de hand van concrete voorbeelden uit onze praktijk leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

  • Concrete praktijkvoorbeelden

  • Ervaren advocaten aan het woord

  • Verschillende branches
  • Verschillende onderwerpen

Bekijk alle cases

Blogs over dit onderwerp

Bekijk alle blogs
Ga naar de bovenkant