“Werknemer op onterechte gronden ontslagen: hoe wij voor een werknemer hebben bewerkstelligd dat hij weer aan het werk kon gaan en werd gerehabiliteerd”

Onze cliënt, een werknemer, vroeg ons hem te adviseren bij het volgende. Hij was ongeveer een week eerder door zijn – in het buitenland gevestigde – werkgever, bedrijf Y, per direct ontslagen. Dit omdat de werknemer volgens de werkgever zou zijn gezakt voor een voor de functie vereiste veiligheidstest.

Onze cliënt was het hier niet mee eens. Het afnemen van de veiligheidstest was ten eerste heel rommelig verlopen. Daarnaast had de werknemer alle eerdere veiligheidstest wel allemaal gehaald.

De werknemer verzocht ons hem te adviseren in dit geschil. Hij wilde graag dat het ontslag ongedaan zou worden gemaakt. Hij wilde zijn werk voor bedrijf Y hervatten. Hij maakte zich bovendien zorgen voor zijn mogelijkheden in de toekomst elders werk te vinden. Nieuwe werkgevers zouden immers bij bedrijf Y kunnen gaan vragen naar referenties en bedrijf Y zou dan kunnen gaan vertellen over het niet slagen voor de veiligheidstest.

Benieuwd hoe wij te werk gaan? Lees hierna dan de complete praktijkcase.

Zilver Advocaten

Kies voor ervaren advocaten

Door onze ervaring zijn wij in staat met creatieve oplossingen te komen waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en behoeftes

U krijgt uitsluitend advies en ondersteuning van advocaten met jarenlange arbeidsrechtelijke ervaring

Neem contact met ons op

Onze aanpak

Na met de cliënt te hebben gesproken en de dossierstukken te hebben bestudeerd, concludeerden wij dat het ontslag ons inziens inderdaad onterecht was gegeven.

Wij hebben bedrijf Y vervolgens namens de werknemer direct aangeschreven en gesommeerd de werknemer weer toe te laten tot zijn werkzaamheden en het loon door te betalen. Omdat de werkgever geen dringende reden had gehad voor ontslag (op staande voet) was het door de werkgever aangezegde ontslag namelijk vernietigbaar.

Toen de werkgever aangaf vast te houden aan het ontslag, hebben wij namens de werknemer een juridische procedure gestart bij de Nederlandse rechter. Hoewel de werkgever in het buitenland was gevestigd en buitenlands recht op de arbeidsovereenkomst van toepassing was verklaard, hebben wij de zaak toch voor de Nederlandse (kanton)rechter kunnen brengen. Omdat bleek dat Bedrijf Y zich vaker bediende van dit soort (onterechte) ontslagen, hebben wij duidelijk laten blijken dat onze procedure zou resulteren in een voor bedrijf Y ongunstig precedent. Op deze manier konden wij extra druk uitoefenen, zodat onze cliënt een betere onderhandelingspositie zou verkrijgen.

aanpak onterecht ontslag
oplossing onterecht ontslag terugdraaien

De oplossing die wij voor onze cliënt hebben bereikt

Kort na het aanbrengen van de procedure bij de kantonrechter stemde bedrijf Y alsnog in met onze verzoeken. Onze cliënt werd gerehabiliteerd en mocht weer aan het werk gaan in zijn oude functie. Ook zijn salaris zou met terugwerkende kracht betaald worden. Onze cliënt kon zich hierin vinden. Nadat onze cliënt alle hem toekomende bedragen had ontvangen, kon de procedure bij de rechter worden ingetrokken en het dossier worden gesloten.

Enkele details in deze praktijkcase zijn aangepast teneinde de vertrouwelijkheid van de kwestie en de privacy van de betrokken partijen te waarborgen.

Andere praktijkcases

Bekijk alle praktijkcases