“Werknemer op onterechte gronden ontslagen: hoe wij voor een werknemer hebben bewerkstelligd dat hij weer aan het werk kon gaan en werd gerehabiliteerd”

Onze cliënt, een werknemer, vroeg ons hem te adviseren bij het volgende. Hij was ongeveer een week eerder door zijn – in het buitenland gevestigde – w