“Hoe wij voor een werkgever een geschil over doorbetaling van commissie tijdens ziekte hebben opgelost”

Eén van onze cliënten (een bedrijf) vroeg ons te adviseren in een geschil over doorbetaling van commissie tijdens ziekte. Een werkneemster (accountmanager) van onze cliënte had namelijk doorbetaling van haar commissie tijdens ziekte geclaimd.

Maar onze cliënt was het daar niet mee eens. Dit mede omdat de werkneemster haar claim tot doorbetaling van commissie voor een groot deel baseerde op deals waar zij niet of nauwelijks bij betrokken was geweest. Deze deals waren nagenoeg allemaal toe te rekenen geweest aan de inspanningen van andere medewerkers.

De werkneemster stelde echter dat zij, naast haar recht op doorbetaling van haar vaste salaris, recht had op doorbetaling van de aan haar over deze deals toekomende commissie. Zij stelde dat deze klanten, en de met deze klanten gesloten deals, aan haar waren toegewezen vlak voordat zij ziek werd. Zij claimde tevens recht te hebben op commissie over deals die tijdens haar ziekte waren gesloten met de aan haar toegewezen klanten.
Benieuwd hoe wij te werk gaan? Lees hierna dan de complete praktijkcase.

Zilver Advocaten

Kies voor ervaren advocaten

Door onze ervaring zijn wij in staat met creatieve oplossingen te komen waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en behoeftes

U krijgt uitsluitend advies en ondersteuning van advocaten met jarenlange arbeidsrechtelijke ervaring

Onze aanpak

Wij hebben ten eerste de gemaakte afspraken goed bestudeerd, waaronder de geldende commissieregeling. De commissieregeling schreef niet heel duidelijk voor wat er in deze situatie gold. Overigens meenden wij dat een redelijke uitleg en toepassing van de commissieregeling met zich bracht dat de medewerkster geen recht had op commissie over deals waar zij niet bij betrokken was geweest. Dus ook niet wanneer deze klanten naderhand aan haar waren toegewezen. Dit betekende dat zij ons inziens geen recht had op commissie over deals die waren gesloten vóórdat de betreffende klanten aan haar waren toegewezen.

De kwestie aangaande de doorbetaling (tijdens ziekte) van commissie over deals die met klanten waren gesloten nádat deze klanten aan haar waren toegewezen, lag gecompliceerder. In principe is het namelijk zo dat een werknemer wettelijk gezien recht heeft op gedeeltelijke doorbetaling van zowel vast als variabel loon (dus ook commissie of provisie) tijdens ziekte.

Daarna hebben wij in kaart gebracht wat er in de arbeidsovereenkomst precies was geregeld over doorbetaling van loon tijdens ziekte. Hoewel een werknemer op grond van de wet recht heeft op doorbetaling van loon, mag hiervan in de arbeidsovereenkomst tot op zekere hoogte worden afgeweken. En dit leek in dit geval te zijn gedaan. In de arbeidsovereenkomst was namelijk bepaald dat de werknemer tijdens ziekte alleen recht had op doorbetaling van (een deel van) haar vaste salaris. Omdat het aldus tijdens ziekte doorbetaalde vaste salaris meer bedroeg dan het wettelijk minimum dat bij ziekte moet worden doorbetaald (zijnde 70% van het salaris, gemaximeerd tot het wettelijk maximum dagloon), leek deze bepaling ons bovendien rechtsgeldig.

Op basis hiervan hebben wij het standpunt van onze cliënt duidelijk onderbouwd en gecommuniceerd aan (de adviseur van) de werkneemster. Dit bracht meer balans in de discussie tussen partijen. Gaandeweg bleek dat de werkneemster het liefst wilde vertrekken. Dit gaf een opening voor onderhandelingen over een beëindigingsregeling, waarbij gelijktijdig een regeling kon worden getroffen over de commissie.

aanpak ontslag algemeen directeur
deal arbeidsovereenkomst beëindigen

De oplossing die wij voor onze cliënt hebben bereikt

Uiteindelijk is het ons gelukt om met de werkneemster tot een deal te komen waarbij de arbeidsovereenkomst werd beëindigd – wat uiteindelijk een wens bleek te zijn van zowel onze cliënt als de werkneemster – en waarbij onze cliënt uiteindelijk geen commissie over de ziekteperiode hoefde te betalen. Onze cliënt had op relatief korte termijn een oplossing, zonder kostbare en tijdrovende juridische procedures.

Enkele details in deze praktijkcase zijn aangepast teneinde de vertrouwelijkheid van de kwestie en de privacy van de betrokken partijen te waarborgen.

Andere praktijkcases