BLOGS

Blogs over Portfolio

Blijf op de hoogte van arbeidsrechtelijke ontwikkelingen

ontslag advocaat

#10 Ontslag en een betere uitkomst in hoger beroep

2022-05-16T08:40:33+00:00

De arbeidsovereenkomst van onze cliënt was kort geleden op verzoek van zijn werkgever ontbonden door de kantonrechter. Omdat hij inmiddels weinig vertrouwen had in de eerdere raadsman, werd ons gevraagd een second opinion te geven en daarbij zijn kansen in hoger beroep te beoordelen.

Verwerken van biometrische gegevens op het werk

#8 Verwerken van biometrische gegevens op het werk

2022-02-28T15:30:11+00:00

Een werkgever wilde op basis van biometrische gegevens de aanwezigheid van het personeel konden worden geregistreerd. Dit zijn bijvoorbeeld een vingerafdruk of irisscan. De werkgever vroeg ons of hij dit systeem mocht invoeren met het oog op privacywetgeving.

gespecialiseerde medezeggenschap advocaten

#7 Positief advies voor bedrijfsverhuizing en reorganisatie

2022-02-28T15:27:16+00:00

Recentelijk had een bedrijf een overname afgerond. De directie wilde het eigen hoofdkantoor op een nieuwe locatie gaan samenvoegen. Als gevolg van deze bedrijfsverhuizing en reorganisatie zou een aantal functies worden gewijzigd, en zouden enkele arbeidsplaatsen komen te vervallen.

schijnzelfstandigheid zzp advocaat

#6 Opzegging opdracht zzp’er: geen ‘schijnzelfstandigheid’

2022-04-06T10:02:39+00:00

Onze cliënt, een bedrijf, vroeg ons te adviseren over een kwestie aangaande een zzp’er die als zelfstandige salestrainingen gaf aan medewerkers van het bedrijf. Onze cliënt wilde de samenwerking met deze zzp’er beëindigen. De reden daarvoor was dat onze cliënt een nieuwe vorm van salestrainingen aan zijn medewerkers wilde geven.

zzp-advocaat

#5 Inzet zzp’ers bij sterk fluctuerend werkaanbod

2022-02-28T15:27:34+00:00

Onze cliënt, een ondernemer, vroeg ons hem te adviseren bij het volgende. In zijn business was al enige tijd sprake van een fluctuatie in de vraag naar zijn producten. Vanwege deze ‘grilligheid’ wilde onze cliënt de mogelijkheden in kaart laten brengen om een deel van zijn personeel – zijn monteurs – op flexibel(ere) basis te laten werken.

overzicht-expertise-ontslag

#4 Onterecht gegeven ontslag teruggedraaid

2022-05-02T14:43:11+00:00

Onze cliënt, een werknemer, vroeg ons hem te adviseren bij het volgende. Hij was ongeveer een week eerder door zijn – in het buitenland gevestigde – werkgever, bedrijf Y, per direct ontslagen. Dit omdat de werknemer volgens de werkgever zou zijn gezakt voor een voor de functie vereiste veiligheidstest.

doorbetalen tijdens ziekte

#2 Doorbetalen commissie tijdens ziekte

2022-02-08T15:20:20+00:00

Eén van onze cliënten (een bedrijf) vroeg ons te adviseren in een geschil over doorbetaling van commissie tijdens ziekte. Een werkneemster (accountmanager) van onze cliënte had namelijk doorbetaling van haar commissie tijdens ziekte geclaimd. Maar onze cliënt was het daar niet mee eens.

Ontslag bestuurder intern conflict

#3 Ontslag bestuurder vanwege intern conflict

2022-04-06T09:58:59+00:00

Onze cliënt wilde komen tot het ontslag van haar algemeen directeur. Reden hiervoor was een vertrouwensconflict. Het managementteam had unaniem het vertrouwen in de algemeen directeur opgezegd en had gedreigd met opstappen als de directeur niet zou vertrekken.

Aannemen werknemer met concurrentiebeding

#1 Aannemen werknemer met concurrentiebeding

2022-02-08T09:13:48+00:00

Een bedrijf (onze cliënt) stond op het punt een nieuwe medewerkster aan te nemen. Ze was op dat moment nog in dienst van een ander bedrijf. De wederpartij stelde dat de medewerkster niet bij onze cliënt in dienst mocht treden.

Ga naar de bovenkant