BLOGS

Blogs over Bestuurder

Blijf op de hoogte van arbeidsrechtelijke ontwikkelingen

Ontslag bestuurder intern conflict

#3 Ontslag bestuurder vanwege intern conflict

2022-04-06T09:58:59+00:00

Onze cliënt wilde komen tot het ontslag van haar algemeen directeur. Reden hiervoor was een vertrouwensconflict. Het managementteam had unaniem het vertrouwen in de algemeen directeur opgezegd en had gedreigd met opstappen als de directeur niet zou vertrekken.