All-in loon en het recht op vakantie

In de praktijk komt het voor dat werkgevers een zogenoemd ´all-in loon´ betalen. Bijvoorbeeld bij oproepcontracten of bij werknemers die een (deels) variabel salaris ontvangen op basis van de door henzelf gegenereerde omzet. Is sprake van een all-in loon, dan ontvangt de werknemer bovenop het vaste uurloon een extra toeslag of bedrag als ´vakantieloon´. Neemt de werknemer vervolgens vakantie op, dan betaalt de werkgever gedurende deze vakantie geen loon door. Het loon dat tijdens vakantie doorbetaald zou moeten worden, wordt dan namelijk geacht al te zijn betaald samen met het uurloon dat de werknemer voor zijn werkzaamheden ontvangt. Kortom: een all-in loon dus. In hoeverre is een dergelijk all-in loon wettelijk toegestaan? De wet schrijft namelijk voor dat een werknemer niet tegen vergoeding afstand mag doen op zijn wettelijke vakantiedagen. Volgens de wet mogen de wettelijke vakantiedagen alleen bij uitdiensttreding worden uitbetaald. Betekent dit dat een werknemer met een all-in tijdens vakantie alsnog doorbetaling van loon kan claimen? Of dat de nog openstaande wettelijke vakantiedagen (voor zover niet vervallen) bij uitdiensttreding alsnog moeten worden uitbetaald? En voor zover een all-in is toegestaan, welke voorwaarden zijn hier dan aan verbonden?

Door |2020-10-07T10:25:23+01:00oktober 7th, 2020|All-in loon, Loon, Vakantiedagen|Reacties uitgeschakeld voor All-in loon en het recht op vakantie

Het opnemen van vakantie in tijden van corona én daarna

In deze turbulente tijd wordt er veel gevraagd van werkgevers én werknemers. De kantoortuin is (veelal) ingeruild voor een werkplek thuis en collega’s zijn vervangen door een ook thuiswerkende partner en kinderen die online les krijgen. Dit alles is niet ideaal en vereist flexibiliteit van iedereen. Werkgevers en werknemers zijn op zoek naar een balans om deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Het opnemen van vakantie maakt daar ook onderdeel van uit omdat het belangrijk is dat werknemers regelmatig moeten bijkomen van hun werk ook, en misschien wel juist nu, in deze corona tijd. Het is daarom dat werkgevers hun werknemers stimuleren om vooral toch vakantiedagen op te nemen. Meer dan een dergelijke stimulatie is echter niet mogelijk. Werkgevers kunnen werknemers namelijk niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Dat kan alleen met instemming van de individuele werknemer.

Door |2020-04-21T14:58:20+01:00april 16th, 2020|Corona, Vakantiedagen|Reacties uitgeschakeld voor Het opnemen van vakantie in tijden van corona én daarna

Het uitbetalen van vakantiedagen bij een beëindigingsregeling

In deze blog ga ik in op de vakantiedagen. Bij uitdiensttreding heeft een werknemer recht op een uitbetaling (in geld) van zijn nog niet-opgenomen vakantiedagen. Dit kan een belangrijke factor zijn in de onderhandelingen over een beëindigingsregeling. Zeker als de werknemer nog een behoorlijk vakantietegoed heeft openstaan. Hoe wordt de hoogte van deze vergoeding precies berekend? En is het recht op deze vergoeding afhankelijk van de aangevoerde reden voor ontslag? Heeft een werknemer ook recht op deze vergoeding als hij wordt ‘vrijgesteld van werkzaamheden’ (d.w.z. dat hij tot de einddatum niet meer hoeft te werken en in feite betaald verlof geniet)?

Door |2019-02-26T16:33:51+01:00april 5th, 2017|Beëindigingsregeling, Vakantiedagen|Reacties uitgeschakeld voor Het uitbetalen van vakantiedagen bij een beëindigingsregeling
Ga naar de bovenkant