13 jaar onafgebroken als uitzendkracht gewerkt voor één bedrijf, toch geen stilzwijgende indiensttreding

Geschreven door

Maurits van Buren