De totstandkoming van een beëindigingsregeling

In deze blog ga ik in op de totstandkoming van beëindigingsregelingen bij ontslag. Wat kunnen werkgever en werknemer met elkaar afspreken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Worden specifieke vereisten gesteld aan deze afspraken, en zo ja, wat zijn deze vereisten? En kan eenmaal tot stand gekomen beëindigingsregeling later ongedaan worden gemaakt?