Published On: juli 13th, 2020Categorieën: Ontslag, Overname, Reorganisatie

Markten en bedrijven zijn continue aan verandering onderhevig. Een onderneming kan zich bijvoorbeeld geconfronteerd zien met toenemende concurrentie of overheidsmaatregelen waardoor bepaalde werkzaamheden niet of niet meer verricht kunnen worden. Technologische ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. In sommige gevallen blijkt het simpelweg effectiever om de organisatie op een andere manier in te richten of aan te sturen.

Deze veranderingen hebben doorgaans gevolgen voor de werkgelegenheid binnen het bedrijf. Functies kunnen veranderen of soms in zijn geheel verdwijnen. Kunnen boventallige werknemers niet intern worden herplaatst, dan resulteert dit in principe in een reorganisatieontslag. Hierbij moet rekening worden gehouden met meerdere factoren. Werknemers komen ontslagbescherming toe. Zo moeten de ondernemingsraad en eventueel de vakbonden bijvoorbeeld tijdig worden betrokken. Soms kan het uitkomst bieden een sociaal plan overeen te komen waarin procesafspraken worden vastgelegd en wordt voorzien in de nadelige gevolgen van het ontslag voor de betrokken medewerkers. Van belang is uiteraard zorgvuldig de verrichte herplaatsingsinspanningen in kaart te brengen en goed te verifiëren of het zogenoemde ´afspiegelingsbeginsel´ correct is toegepast. En hoe om te gaan met het onderhandelen van vertrekregelingen?

De praktijk leert dat een het proces rondom het reorganiseren complex is, terwijl er wel een sterke noodzaak is de beoogde organisatieveranderingen door te voeren. Zeker daar veel bedrijven zich in deze tijden vanwege de coronacrisis genoodzaakt zien in te grijpen in de bedrijfsvoering.

Heeft u een vraag over de webinar?

Heeft u een vraag over de webinar?

Neem contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten
Neem contact met ons op

Maurits van Buren

Aandachtspunten bij reorganiseren

In dit webinar bespreekt Maurits van Buren (advocaat arbeidsrecht bij Zilver Advocaten) de belangrijkste aandachtspunten bij reorganiseren. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • de verschillende situaties waarin een reorganisatieontslag aan de orde kan zijn
 • denk bijvoorbeeld aan acute liquiditeitsproblemen, teruglopende omzet, overheidsmaatregelen als gevolg waarvan werkzaamheden minder of in het geheel niet meer verricht kunnen worden, de situatie waarin een werkgever de managementstructuur wenst aan te passen, etc.
 • concrete handvatten om te komen tot een stappenplan
 • in welk stadium en op welke manier de ondernemingsraad en/of vakbonden te betrekken
 • het afspiegelingsbeginsel in een notendop en veel voorkomende vragen
 • het herplaatsen van medewerkers en in hoeverre u buiten de eigen onderneming moet kijken naar herplaatsingsmogelijkheden
 • de ontslagprocedure bij het UWV en wat u kunt verwachten
 • het onderhandelen van vertrekregelingen en hoe om te gaan met bijvoorbeeld informatieverzoeken vanuit betrokken werknemers
 • de transitievergoeding (denk aan het berekenen van de dienstjaren en het geldende loon) en de gevolgen die een reorganisatieontslag kan hebben voor een eventuele NOW-subsidie

Het webinar is toegespitst op HR-professionals en in-house juristen van middelgrote en op groei gerichte ondernemingen. Het aantal deelnemers is gemaximeerd tot 15. Deelname aan het webinar is kosteloos.

Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar maurits@zilveradvocaten.nl.

Inschrijven Webinar

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Meld u dan aan voor het

Webinar Arbeidszaken

Dinsdag 7 juni 2022
09.00 uur (tot 10.00 uur)
Onderwerpen
– eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
– doorbetaling van loon
– ontslag op staande voet
– bereken van billijke vergoeding
Voor
HR-professionals en in-house juristen
Maximum aantal deelnemers
15
Spreker
Maurits van Buren

Meld u aan

Recente Blogs

Bekijk alle blogs

Op de hoogte blijven van alle arbeidsrechtelijke ontwikkelingen?

Meld u aan voor onze Arbeidsrecht Alerts

Published On: juli 13th, 2020By Categorieën: Ontslag, Overname, Reorganisatie

Markten en bedrijven zijn continue aan verandering onderhevig. Een onderneming kan zich bijvoorbeeld geconfronteerd zien met toenemende concurrentie of overheidsmaatregelen waardoor bepaalde werkzaamheden niet of niet meer verricht kunnen worden. Technologische ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. In sommige gevallen blijkt het simpelweg effectiever om de organisatie op een andere manier in te richten of aan te sturen.

Deze veranderingen hebben doorgaans gevolgen voor de werkgelegenheid binnen het bedrijf. Functies kunnen veranderen of soms in zijn geheel verdwijnen. Kunnen boventallige werknemers niet intern worden herplaatst, dan resulteert dit in principe in een reorganisatieontslag. Hierbij moet rekening worden gehouden met meerdere factoren. Werknemers komen ontslagbescherming toe. Zo moeten de ondernemingsraad en eventueel de vakbonden bijvoorbeeld tijdig worden betrokken. Soms kan het uitkomst bieden een sociaal plan overeen te komen waarin procesafspraken worden vastgelegd en wordt voorzien in de nadelige gevolgen van het ontslag voor de betrokken medewerkers. Van belang is uiteraard zorgvuldig de verrichte herplaatsingsinspanningen in kaart te brengen en goed te verifiëren of het zogenoemde ´afspiegelingsbeginsel´ correct is toegepast. En hoe om te gaan met het onderhandelen van vertrekregelingen?

De praktijk leert dat een het proces rondom het reorganiseren complex is, terwijl er wel een sterke noodzaak is de beoogde organisatieveranderingen door te voeren. Zeker daar veel bedrijven zich in deze tijden vanwege de coronacrisis genoodzaakt zien in te grijpen in de bedrijfsvoering.

Heeft u een vraag over de webinar?

Heeft u een vraag over de webinar?

Neem contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten
Neem contact met ons op

Maurits van Buren

Aandachtspunten bij reorganiseren

In dit webinar bespreekt Maurits van Buren (advocaat arbeidsrecht bij Zilver Advocaten) de belangrijkste aandachtspunten bij reorganiseren. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • de verschillende situaties waarin een reorganisatieontslag aan de orde kan zijn
 • denk bijvoorbeeld aan acute liquiditeitsproblemen, teruglopende omzet, overheidsmaatregelen als gevolg waarvan werkzaamheden minder of in het geheel niet meer verricht kunnen worden, de situatie waarin een werkgever de managementstructuur wenst aan te passen, etc.
 • concrete handvatten om te komen tot een stappenplan
 • in welk stadium en op welke manier de ondernemingsraad en/of vakbonden te betrekken
 • het afspiegelingsbeginsel in een notendop en veel voorkomende vragen
 • het herplaatsen van medewerkers en in hoeverre u buiten de eigen onderneming moet kijken naar herplaatsingsmogelijkheden
 • de ontslagprocedure bij het UWV en wat u kunt verwachten
 • het onderhandelen van vertrekregelingen en hoe om te gaan met bijvoorbeeld informatieverzoeken vanuit betrokken werknemers
 • de transitievergoeding (denk aan het berekenen van de dienstjaren en het geldende loon) en de gevolgen die een reorganisatieontslag kan hebben voor een eventuele NOW-subsidie

Het webinar is toegespitst op HR-professionals en in-house juristen van middelgrote en op groei gerichte ondernemingen. Het aantal deelnemers is gemaximeerd tot 15. Deelname aan het webinar is kosteloos.

Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar maurits@zilveradvocaten.nl.

Geschreven door:

Maurits van Buren

Maurits
van Buren

Meld u aan voor onze Arbeidsrecht Alerts

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Meld u dan aan voor het

Webinar Arbeidszaken

Dinsdag 7 juni 2022
09.00 uur (tot 10.00 uur)
Onderwerpen
– eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
– doorbetaling van loon
– ontslag op staande voet
– bereken van billijke vergoeding
Voor
HR-professionals en in-house juristen
Maximum aantal deelnemers
15
Spreker
Maurits van Buren

Meld u aan

Recente Blogs

Bekijk alle blogs

Deel Dit Verhaal, Kies Uw Platform!

Bekijk alle blogs