Published On: april 24th, 2020Categorieën: Medezeggenschap

Veel medewerkers werken momenteel thuis om besmetting met het corona-virus te voorkomen. Onmiddellijke versoepeling van de maatregelen die zijn ingesteld tegen de verspreiding van dit verraderlijke virus is, op enkele uitzonderingen na, nog niet aan de orde. Er wordt nu telkens op gehamerd dat we voorlopig met een ‘anderhalvemeter-economie’ te maken zullen hebben. Dat zou het ‘het nieuwe normaal’ worden. Wat betekent dit voor werkgevers die weer (meer) medewerkers op de werkvloer/kantoor willen toelaten? Heeft de ondernemingsraad hier invloed op?

Advies ondernemingsraad niet vereist voor tijdelijke sluiting in verband met de corona-crisis

Veel van de maatregelen die vanwege de corona-crisis door werkgevers zijn getroffen, hebben een tijdelijk karakter. Bijvoorbeeld dat de onderneming tijdelijk is gesloten. Het adviesrecht van de ondernemingsraad (art. 25 WOR) ziet in algemene zin op belangrijke strategische besluiten (zoals de verkoop/reorganisatie/sluiting van (een deel van) de onderneming). De algemene opvatting is dat een tijdelijke sluiting, vanwege de corona-crisis, niet onder het adviesrecht valt. Wel geldt de algemene aanbeveling aan werkgevers om ook dergelijke tijdelijke maatregelen met de ondernemingsraad te bespreken en de ondernemingsraad goed geïnformeerd te houden. En uiteraard geldt dat een werkgever die zich genoodzaakt ziet een tijdelijke sluiting om te zetten in een definitieve sluiting daarvoor wel tijdig advies aan de ondernemingsraad zal moeten vragen.

Instemmingsrecht ondernemingsraad met betrekking tot arbeidsomstandigheden

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (art. 27 WOR) heeft vooral betrekking op besluiten met sociaalrechtelijke gevolgen, met als belangrijke uitzondering dat het instemmingsrecht geen betrekking heeft op primaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld loon en arbeidsduur). Een van de onderwerpen waarover de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft, is een besluit tot vaststelling, aanpassing of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden (art. 27, lid 1, onder d, WOR). Onder arbeidsomstandigheden vallen onderwerpen die betrekking hebben op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met het werk.

Heeft u een vraag over de anderhalve-economie en de ondernemingsraad?

Heeft u een vraag over de anderhalve-economie en de ondernemingsraad?

Neem contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten
Neem contact met ons op
Alwin Stege

Alwin Stege

Maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het corona-virus op het werk

De ‘anderhalvemeter-economie’ stelt nieuwe eisen aan de werkgever met betrekking tot de bewaking van de gezondheid van de medewerkers, en daarmee ook aan de door de werkgever uit te voeren risico-inventarisatie en evaluatie. De gedachte is immers dat besmettingen op het werk met de anderhalve meter-eis zo veel mogelijk worden voorkomen. Veel werkgevers zullen specifieke maatregelen moeten treffen om het binnen de organisatie mogelijk te maken de algemene eis te respecteren dat iedereen, en dus ook de medewerkers, anderhalve meter afstand van elkaar moet houden. De maatregelen zullen naar de huidige verwachtingen voor een langere periode van kracht zijn. Een vaccin tegen corona is helaas geen kwestie van weken, maar zal waarschijnlijk nog een poos op zich laten wachten.

Pas het arbeidsomstandighedenbeleid aan en betrek de ondernemingsraad hier tijdig bij

Wij adviseren werkgevers om ter voorbereiding op ‘het nieuwe normaal’, het arbeidsomstandighedenbeleid na overleg met de ondernemingsraad (en na het vragen van instemming) vast aan te passen aan de eisen van ‘de anderhalvemeter-economie’. Na instemming van de ondernemingsraad kan aan individuele medewerkers de instructie worden gegeven dit beleid, ter bescherming van ieders gezondheid, na te leven.

Mocht u hierover vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Inschrijven Webinar

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Meld u dan aan voor het

Webinar Arbeidszaken

Dinsdag 7 juni 2022
09.00 uur (tot 10.00 uur)
Onderwerpen
– eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
– doorbetaling van loon
– ontslag op staande voet
– bereken van billijke vergoeding
Voor
HR-professionals en in-house juristen
Maximum aantal deelnemers
15
Spreker
Maurits van Buren

Meld u aan

Recente Blogs

Bekijk alle blogs

Op de hoogte blijven van alle arbeidsrechtelijke ontwikkelingen?

Meld u aan voor onze Arbeidsrecht Alerts

Published On: april 24th, 2020By Categorieën: Medezeggenschap

Veel medewerkers werken momenteel thuis om besmetting met het corona-virus te voorkomen. Onmiddellijke versoepeling van de maatregelen die zijn ingesteld tegen de verspreiding van dit verraderlijke virus is, op enkele uitzonderingen na, nog niet aan de orde. Er wordt nu telkens op gehamerd dat we voorlopig met een ‘anderhalvemeter-economie’ te maken zullen hebben. Dat zou het ‘het nieuwe normaal’ worden. Wat betekent dit voor werkgevers die weer (meer) medewerkers op de werkvloer/kantoor willen toelaten? Heeft de ondernemingsraad hier invloed op?

Advies ondernemingsraad niet vereist voor tijdelijke sluiting in verband met de corona-crisis

Veel van de maatregelen die vanwege de corona-crisis door werkgevers zijn getroffen, hebben een tijdelijk karakter. Bijvoorbeeld dat de onderneming tijdelijk is gesloten. Het adviesrecht van de ondernemingsraad (art. 25 WOR) ziet in algemene zin op belangrijke strategische besluiten (zoals de verkoop/reorganisatie/sluiting van (een deel van) de onderneming). De algemene opvatting is dat een tijdelijke sluiting, vanwege de corona-crisis, niet onder het adviesrecht valt. Wel geldt de algemene aanbeveling aan werkgevers om ook dergelijke tijdelijke maatregelen met de ondernemingsraad te bespreken en de ondernemingsraad goed geïnformeerd te houden. En uiteraard geldt dat een werkgever die zich genoodzaakt ziet een tijdelijke sluiting om te zetten in een definitieve sluiting daarvoor wel tijdig advies aan de ondernemingsraad zal moeten vragen.

Instemmingsrecht ondernemingsraad met betrekking tot arbeidsomstandigheden

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (art. 27 WOR) heeft vooral betrekking op besluiten met sociaalrechtelijke gevolgen, met als belangrijke uitzondering dat het instemmingsrecht geen betrekking heeft op primaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld loon en arbeidsduur). Een van de onderwerpen waarover de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft, is een besluit tot vaststelling, aanpassing of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden (art. 27, lid 1, onder d, WOR). Onder arbeidsomstandigheden vallen onderwerpen die betrekking hebben op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met het werk.

Heeft u een vraag over de anderhalve-economie en de ondernemingsraad?

Heeft u een vraag over de anderhalve-economie en de ondernemingsraad?

Neem contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten
Neem contact met ons op
Alwin Stege

Alwin Stege

Maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het corona-virus op het werk

De ‘anderhalvemeter-economie’ stelt nieuwe eisen aan de werkgever met betrekking tot de bewaking van de gezondheid van de medewerkers, en daarmee ook aan de door de werkgever uit te voeren risico-inventarisatie en evaluatie. De gedachte is immers dat besmettingen op het werk met de anderhalve meter-eis zo veel mogelijk worden voorkomen. Veel werkgevers zullen specifieke maatregelen moeten treffen om het binnen de organisatie mogelijk te maken de algemene eis te respecteren dat iedereen, en dus ook de medewerkers, anderhalve meter afstand van elkaar moet houden. De maatregelen zullen naar de huidige verwachtingen voor een langere periode van kracht zijn. Een vaccin tegen corona is helaas geen kwestie van weken, maar zal waarschijnlijk nog een poos op zich laten wachten.

Pas het arbeidsomstandighedenbeleid aan en betrek de ondernemingsraad hier tijdig bij

Wij adviseren werkgevers om ter voorbereiding op ‘het nieuwe normaal’, het arbeidsomstandighedenbeleid na overleg met de ondernemingsraad (en na het vragen van instemming) vast aan te passen aan de eisen van ‘de anderhalvemeter-economie’. Na instemming van de ondernemingsraad kan aan individuele medewerkers de instructie worden gegeven dit beleid, ter bescherming van ieders gezondheid, na te leven.

Mocht u hierover vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Geschreven door:

Alwin Stege

Alwin
Stege

Meld u aan voor onze Arbeidsrecht Alerts

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Meld u dan aan voor het

Webinar Arbeidszaken

Dinsdag 7 juni 2022
09.00 uur (tot 10.00 uur)
Onderwerpen
– eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
– doorbetaling van loon
– ontslag op staande voet
– bereken van billijke vergoeding
Voor
HR-professionals en in-house juristen
Maximum aantal deelnemers
15
Spreker
Maurits van Buren

Meld u aan

Recente Blogs

Bekijk alle blogs

Deel Dit Verhaal, Kies Uw Platform!

Bekijk alle blogs