Ontslag wegens disfunctioneren en het verbetertraject

Wat moet u als werkgever concreet doen op het moment dat een werknemer onvoldoende presteert? Hoeveel kansen moet een werknemer krijgen voordat er een gegronde reden is voor ontslag wegens disfunctioneren? En wat zijn nu de concrete aandachtspunten bij het starten van een verbetertraject?