Let op schriftelijke motivering bij concurrentiebeding in contract voor bepaalde tijd

Vaak worden bij indiensttreding afspraken gemaakt over de mogelijkheden van de werknemer om na uitdiensttreding voor een concurrent te gaan werken. Meestal wordt afgesproken dat de werknemer gedurende een bepaalde periode na uitdiensttreding niet mag werken voor concurrenten, waarbij soms tevens een bepaald gebied wordt omgeschreven waarin de werknemer niet mag concurreren. Dit soort afspraken worden vastgelegd in een concurrentiebeding. Voor concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten gelden enkele wettelijke eisen. Zo moet een concurrentiebeding altijd schriftelijk zijn overeengekomen. Verder kan een werknemer een overeengekomen concurrentiebeding via de rechter geheel of gedeeltelijk ongedaan laten maken indien hij in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever onbillijk wordt benadeeld door het concurrentiebeding. Wordt een concurrentiebeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan geldt daarnaast een extra vereiste. In het concurrentiebeding moet dan tevens schriftelijk zijn gemotiveerd waarom het concurrentiebeding noodzakelijk is ter bescherming van de bedrijfsbelangen van de werkgever. Is deze schriftelijke motivering niet opgenomen, of blijkt het concurrentiebeding niet noodzakelijk te zijn in het licht van de opgenomen motivering, dan kan op het concurrentiebeding geen beroep worden gedaan. In dit soort gevallen is het dus belangrijk de schriftelijke motivering zorgvuldig op te stellen. Waar moet een schriftelijke motivering bij een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd concreet aan voldoen? In hoeverre moet de werkgever zijn belang bij het afspreken van een concurrentiebeding specificeren? En kan een werkgever volstaan met ‘standaard’-motivering of moet de motivering precies zijn toegesneden op de betreffende werknemer of de specifieke functie van de werknemer?

Door |2021-06-22T08:12:04+01:00juni 22nd, 2021|Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, Concurrentiebeding, Geheimhoudingsbeding, Relatiebeding, Schriftelijkheidsvereiste|Reacties uitgeschakeld voor Let op schriftelijke motivering bij concurrentiebeding in contract voor bepaalde tijd

Wat u moet weten over het geheimhoudingsbeding

In de meeste arbeidsovereenkomsten wordt standaard een geheimhoudingsbeding opgenomen. Op grond daarvan is het de werknemer verboden vertrouwelijke informatie met betrekking tot de werkgever te verspreiden. Waar moet rekening mee worden gehouden bij het opstellen van een dergelijk geheimhoudingsbeding? Welke maatregelen kunt u als werkgever treffen teneinde de nakoming van geheimhoudingsverplichtingen te waarborgen? En in hoeverre is de in 2016 aangenomen Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen hierop van invloed?

Door |2021-09-08T12:17:33+01:00januari 16th, 2018|Arbeidsovereenkomst, Geheimhoudingsbeding, Wet bescherming bedrijfsgeheimen|Reacties uitgeschakeld voor Wat u moet weten over het geheimhoudingsbeding
Ga naar de bovenkant