De werknemers die ‘mee overgaan’ bij een overgang van onderneming

Als bedrijfsactiviteiten worden overgenomen of voortgezet door een ander bedrijf, dan kan het zijn dat het daarbij betrokken personeel automatisch in dienst treedt bij het overnemende bedrijf. Er is dan sprake van een zogenoemde ‘overgang van onderneming’. In dat geval treedt het personeel dat werkzaam is in de ‘overgegane’ onderneming volgens de wet in dienst van de partij die de onderneming heeft overgenomen. Dit kan spelen bij overnames van bepaalde activiteiten, maar bijvoorbeeld ook bij aanbestedingen en bij het in- of outsourcen van bepaalde werkzaamheden. Staat vast dat sprake is van een overgang van onderneming, dan is het de vraag welke werknemers ‘mee overgaan’ naar de nieuwe ondernemer. Worden de activiteiten op één specifieke locatie of opdracht – denk bijvoorbeeld aan schoonmaak-, catering- of beveiligingswerkzaamheden – overgenomen, dan ligt het voor de hand dat alle medewerkers die aldaar werkzaam zijn in dienst treden van de verkrijger. Maar hoe zit het met medewerkers die alleen maar deels werkzaam zijn voor het betreffende onderdeel (denk met name aan stafmedewerkers)? En wat als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en al lange tijd niet meer werkzaam is op locatie? Of als er een conflict is met de werknemer en de opdrachtgever heeft aangegeven de werknemer niet meer op de desbetreffende locatie te willen laten werken? Gaat een dergelijke werknemer in zo’n geval wel of niet mee over naar de verkrijger?

Door |2021-01-18T10:41:10+01:00januari 18th, 2021|Detachering, Langdurige arbeidsongeschiktheid, Non-actiefstelling, Overgang van onderneming, Re-integratie, Schorsing|Reacties uitgeschakeld voor De werknemers die ‘mee overgaan’ bij een overgang van onderneming

Werkgever kan aansprakelijk zijn voor gedetacheerde werknemer

Deze praktijkcase gaat over een werkgever die door zijn opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld. Eén van zijn werknemers zou tijdens zijn werkzaamheden namelijk een fout hebben gemaakt als gevolg waarvan de opdrachtgever schade zou hebben geleden. De discussie gaat over de vraag of de werknemer wel of niet een fout heeft gemaakt en of de werkgever daarvoor aansprakelijk is. De werknemer bleek in de praktijk namelijk onder leiding en toezicht van de opdrachtgever te werken.

Door |2019-02-25T17:27:07+01:00augustus 21st, 2017|Detachering, Werkgeversaansprakelijkheid|Reacties uitgeschakeld voor Werkgever kan aansprakelijk zijn voor gedetacheerde werknemer
Ga naar de bovenkant