Dit zijn slechts enkele vragen waar zowel werkgevers als werknemers mee te maken krijgen bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

In de nieuwe en herziene uitgave van ‘Ontslag in goed overleg’ bespreekt arbeidsrechtadvocaat Maurits van Buren punt voor punt de voorwaarden van een beëindigingsregeling. Gericht op de praktijk en uitgelegd aan de hand van concrete voorbeelden uit de rechtspraak. Zo weet u precies waar u rekening mee moet houden bij het sluiten van een beëindigingsregeling. En hebt u tevens direct een antwoord op het moment dat u zich afvraagt ‘hoe zat het ook alweer met…’.

‘Ontslag in goed overleg’ is een handzaam naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij het onderhandelen over een beëindigingsregeling. Of u nu ondernemer of HR-adviseur bent. Of indien uw werkgever ú ontslag heeft aangezegd.

Bestel het boek bij een van onderstaande webshops.

Managementboek.nl
Bol.com
Maurits van Buren

Auteur: Maurits van Buren

Maurits van Buren is sinds 2008 advocaat arbeidsrecht. Hij adviseert zowel ondernemingen als particulieren over arbeidsrechtelijke zaken zoals ontslag, reorganisatie en concurrentiegeschillen. In zijn periodieke blogs, gepubliceerd op www.zilveradvocaten.nl, gaat hij in op actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

Meer over Maurits van Buren

Aandachtspunten bij het sluiten van een beëindigingsregeling

“Ik adviseer zowel werkgevers als werknemers bij het sluiten van beëindigingsregelingen. Dit zijn soms intensieve en ingewikkelde onderhandelingstrajecten. Daarbij is het de uitdaging om altijd het overzicht te houden. In dat kader kwam in 2017 bij mij de gedachte op om een checklist te maken van de belangrijkste aandachtspunten bij een beëindigingsregeling. Dit resulteerde in mijn eerste uitgave van ‘Ontslag in goed overleg’. In de herziene uitgave zijn alle onderdelen up-to-date gemaakt. Bij het sluiten van een beëindigingsregeling is het daarnaast belangrijk om vooraf een duidelijke onderhandelingsstrategie te bepalen. Om die reden is in de herziene uitgave tevens specifiek aandacht besteed aan het bepalen van de eigen onderhandelingspositie.”

Het doel van ‘Ontslag in goed overleg’ is om de complexiteit van de regels over het beëindigen van arbeidsovereenkomsten weg te nemen. Op deze manier kunnen de betrokken partijen meer aandacht besteden aan andere relevante aspecten. Bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van de belangen van beide partijen. Maar ook aan het respecteren van de gevoeligheid van de materie. En daarmee kan de kans op het bereiken van een deal worden vergroot.

89% van de ontslagen resulteert in een beëindigingsregeling

Verreweg de meeste ontslagen resulteren in een regeling waar werkgever en werknemer mee instemmen (de zogenoemde ‘vaststellingsovereenkomst’ of ‘VSO’). Uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek uit 2020 volgt dat in 2018-2019 maar liefst 89% van de ontslagen plaatsvond met wederzijds goedvinden – dat wil zeggen via een beëindigingsregeling (in vergelijking tot 61% in 2011-2012). Volgens de onderzoekers is dit grote aandeel beëindigingsregelingen toe te rekenen aan het gegeven dat de ontslagprocedure via de kantonrechter door de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 een stuk onzekerder is geworden, en aan het feit dat het ontslag via een beëindigingsovereenkomst een stuk aantrekkelijker is geworden. “Het feit dat zoveel ontslagen in de praktijk worden bewerkstelligd via een beëindigingsregeling, laat zien hoe belangrijk het is om het onderhandelen over beëindigingsregelingen goed in de vingers te hebben. Kennis van de relevante regelgeving én van de verschillende mogelijkheden die partijen ter beschikking staan, is daarbij cruciaal. Zo laat je als werkgever of als werknemer geen kansen liggen.”.

Bestel het boek bij een van onderstaande webshops.
Managementboek.nl
Bol.com