ZilverAdvocaten_logo_wit_zilverblok_500x500

Zilver Advocaten is een advocatenkantoor dat zich volledig heeft gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Ons kantoor bestaat uitsluitend uit advocaten met ruime ervaring opgedaan bij grote gerenommeerde kantoren: Christiaan Zillinger Molenaar, Niels Verhage, Alwin Stege en Maurits van Buren.

Wij adviseren en procederen onder andere over individuele ontslagzaken, reorganisaties en medezeggenschap. Voor een uitgebreid overzicht van onze werkzaamheden gaat u naar praktijkgebieden. Mocht een complexe zaak onze expertise overstijgen, bijvoorbeeld vanwege een zaak die meer rechtsgebieden beslaat, dan werken we nauw samen met gespecialiseerde kantoren met dezelfde kwaliteitsnormen en passie voor hun werk.

Zilver Advocaten staat zowel grote en kleine werkgevers als werknemers bij. In het bijzonder richten wij ons op bedrijven, ondernemingsraden en hoger management. Onze cliënten zijn gevestigd door heel Nederland en zijn onder meer actief in de volgende sectoren of branches: uitgeverij, retail, industrie, kinderopvang , bank- en verzekeringswezen, uitvaart, horeca, woningbouw, vastgoed en non-profit.

De advocaten

Maak kennis met ons

Profielfoto-New-Christiaan

Christiaan Zillinger Molenaar

“Advocatenwerk is people’s business”

christiaan@zilveradvocaten.nl
+31 (0)20 403 7221
+31 (0)20 524 8480
+31 (0)6 2903 0712

Profielfoto-New-Niels

Niels Verhage

“Het meest optimale resultaat als uitgangspunt”

niels@zilveradvocaten.nl
+31 (0)20 403 7222
+31 (0)20 201 0130
+31 (0)6 1320 6183

Profielfoto-New-Alwin

Alwin Stege

“Ik begeleid u graag naar uw doel”

alwin@zilveradvocaten.nl
+31 (0)20 403 7223
+31 (0)20 206 3600
+31 (0)6 2551 7028

Profielfoto-New-Maurits

Maurits van Buren

“Uw belangen staan centraal.”

maurits@zilveradvocaten.nl
+31 (0)20 403 7224
+31 (0)20 524 8480
+31 (0)6 1538 3484

Bent u opzoek naar één van onze diensten?

Neem gerust contact met ons op, wij staan graag voor u klaar.
Als klein en gespecialiseerd kantoor kunnen we kwalitatief hoogwaardige diensten leveren tegen een competitieve prijs.

Praktijkgebieden

Onze specialismen

arbeid & aansprakelijkheid

Wij adviseren over bestuurdersaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid in verband met o.a. veiligheid op de werkvloer, burn out, RSI, seksuele intimidatie en (on)gelijke behandeling.

arbeid & cao

Op het gebied van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) adviseren wij werkgevers, werkgevers- en werknemersorganisaties over:

 • totstandkoming (inclusief (toelating tot) onderhandelingen);
 • opstellen cao-bepalingen;
 • uitleg cao-bepalingen;
 • verlenging en beëindiging van cao;
 • algemeenverbindendverklaring (AVV);
 • dispensatie van AVV;
 • collectieve actie (staking).

Wij hebben ruime ervaring met het voeren van procedures over de bovenstaande onderwerpen, zowel bij de civiele rechter als bij arbiters.

arbeid & concurrentie

Wij stellen specifieke concurrentie-, relatie-, boete-, en geheimhoudingsbedingen op en adviseren en procederen over de handhaving daarvan.

arbeid & contract

Wij maken en controleren (flexibele) arbeidscontracten, directiecontracten, consultancycontracten en expatcontracten. Ook zijn wij goed in staat tot het maken en beoordelen als ook daarover procederen over arbeid gerelateerde commerciële contracten, zoals: agentuur-, distributie-, franchise-, opdracht-, en maatschapscontracten.

arbeid & medezeggenschap

Wij adviseren over:

 • het instellen en handhaven van medezeggenschap binnen organisaties;
 • advies- en instemmingstrajecten met ondernemingsraden bij reorganisaties en fusies;
 • overige rechten en verplichtingen op basis van de Wet op de ondernemingsraden.

arbeid & ontslag

Wij adviseren over:

 • individueel ontslagrecht (ontslag op staande voet, ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ontslag bij het UWV en kennelijk onredelijk ontslag);
 • collectief ontslagrecht (reorganisatie, bedrijfssluiting);
 • bestuurscrisis en ontslag statutair directeur.

arbeid & organisatie

Wij adviseren bij het opstellen en handhaven van beleid over: verlof, veiligheid op de werkvloer, e-mail- en internetgebruik waaronder social media, privacy, beloningsregelingen en corporate governance.

arbeid & reorganisatie

Wij begeleiden bedrijven bij een reorganisatie, bedrijfssluiting of -verhuizing. Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van een reorganisatieplan, de selectie van boventallige werknemers, het opstellen van een sociaal plan, overleg met ondernemingsraad en vakbonden en contact met het UWV WERKbedrijf.

arbeid & ziekte

We adviseren over alle juridische aspecten rond de zieke werknemer, bijvoorbeeld over: opzegverboden, loondoorbetaling bij ziekte, re-integratie en sociale zekerheid.

arbeid & zzp

Wij adviseren zowel zelfstandigen als opdrachtgevers over hun rechtspositie bij het sluiten van een overeenkomst van opdracht. Graag maken wij voor u een overeenkomst van opdracht op maat die aan uw doelstellingen voldoet.

Blog

Blijf op de hoogte.

Het deskundigenoordeel van het UWV

Het deskundigenoordeel van het UWV

Zowel werkgevers als werknemers kunnen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzoeken een deskundigenoordeel af te geven. Bijvoorbeeld over de vraag of een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte, of de werknemer en werkgever voldoende re-integratie-inspanningen verrichten, en in hoeverre bepaalde arbeid passend is voor de zieke werknemer. In sommige gevallen kan het aanvrag

Gedeeltelijke transitievergoeding bij noodzakelijke vermindering arbeidstijd

Gedeeltelijke transitievergoeding bij noodzakelijke vermindering arbeidstijd

Bij ontslag op initiatief van de werkgever heeft een werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. Recentelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat in bijzondere gevallen waarin de arbeidstijd wordt verminderd maar het dienstverband feitelijk in stand blijft een gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd kan zijn.

De AVG en het doorgeven van gegevens over uw personeel aan organisaties buiten de EU

De AVG en het doorgeven van gegevens over uw personeel aan organisaties buiten de EU

Werkgevers verwerken veel persoonsgegevens van werknemers. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de arbeidsovereenkomst, het salaris van de werknemer, ziekteverzuim, functioneren, etc.

Dienstverlening

Wat doen wij voor u?

Werkwijze

Of het nu gaat om een reorganisatie, een juridische procedure of een overeenkomst: we bespreken met de cliënt een plan van aanpak. Hierin stellen we het doel van de opdracht vast, met welke middelen dit kan worden bereikt en tegen welke prijs.

 

Cursussen

Voor bedrijven kunnen wij in-house praktijkcursussen verzorgen over het arbeidsrecht en alle wijzigingen die zich daarin voordoen zoals bijvoorbeeld de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Onderwerp en vorm van de cursus worden in samenspraak vastgesteld.

 

Employment scan

Wij kunnen onderzoeken of uw organisatie (nog) voldoet aan alle arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving. Aan de hand van een risicoprofiel bieden wij vervolgens concrete en praktische oplossingen aan.

Algemene informatie

Onze advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De (gedrags)regels van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn op hen van toepassing.

Wij verrichten onze diensten op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief. Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Wij verrichten geen diensten op toevoegingsbasis.

Zilver Advocaten is een maatschap van advocaten geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam met registratienummer 34328466. Ons BTW nummer is: NL820480812.

Mocht u een klacht hebben dan zal deze worden behandeld door onze klachtenfunctionaris.

Klik hier voor ons interne klachtenregeling (pdf).

De beroepsaansprakelijkheid verzekering van Zilver Advocaten en haar advocaten is conform de Verordening op de administratie en financiële integriteit van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op verzoek verschaffen wij hierover meer informatie.

Contact

Wij horen graag van u.

Uw naam*

Uw e-mailadres*

Onderwerp

Uw bericht

*= verplicht veld